Databaser

Databaser & dynamiska webbsidor

Vill du lagra information från dina anställda, visa intern lagrad information på Internet, skapa dynamiska sidor, spara ordrar eller behöver timrapportering från fältet? Möjligheterna är oändliga!

Anledningarna kan vara många med en databas på Internet. Du kanske har en lång lista på leverantörer, som du vill att dina besökare ska kunna söka i. Du kanske har servicetekniker som behöver timrapportera.

Andra projekt och exempel på att lagra information är sidorna om veteranmopederNytt fönster och veterantraktorerNytt fönster på gamlafordon.se.

Dynamiska webbsidor med databaser

Hemsidor med databaser är dynamiska. Information hämtas från en databas. Databasen kan exempelvis innehålla hundratals produkter, men det är en och samma sida som visar de olika produkterna. Sidan är med andra ord dynamisk, och kan ändra innehåll. Läs mer om dynamiskt innehållNytt fönster

Electronic Communication Administration (ECA)

Här kan du läsa om ECA-systemet som är en databas och administrationsgränssnitt - för att ta emot och administrera fakturaunderlag.

ECA är ett administrationsgränssnitt till Hogia MobilastNytt fönster, där dina kunder kan lägga upp fakturaunderlag, direkt till dig. Inga mer telefoner, e-post, fraktsedlar eller brev. Du slipper hantering av papper, inmatning av order- och fakturaunderlag, artikelhantering - du spar massor med tid! Kundens underlag behöver inte skickas utan är klar samma stund som de skapas. Kunden sparar tid och slipper administration. ECA är dörren som på ett enkelt sätt hanterar ditt fraktbolags inkomna fakturaunderlag.

Fördelarna är många med webbaserade applikationer

Fördelar med ECA

Snabbexempel på hur det hela fungerar

ECA - Inloggning 1. Inloggningen till ECA sker med hjälp av användarnamn och lösenord. På den här bilden finns även inloggning till CCA. Mer om CCA kommer inom kort.
Nya underlag 2. Inkommna fakturaunderlag syns omgående på den första sidan. Antal visas och de som legat längst visas överst. Det är viktigt att läsa in dessa så fort man kan, då de endast existerar som filer. Inläsning av alla underlag görs endast med ett par musklick.
Inlästa underlag 3. När orderunderlagen är inlästa, är de klara för överföring till affärssystemet Hogia Mobilast. Detta görs med en så kallad "stämpling". Man kan även spara ner varje fakturaunderlag var för sig, i form av ett exceldokument.
Statistik 4. Fullständig statistik finns att ta ut på varje trailer eller destination (mål). Detta kan göras på vald period (datum), destination eller som en total. Exempel på statistik är totalvikt, totalt antal pallar, antal resor, medelvikt per resa, medelantal pallar per resa och så vidare.

ECA-systemet är skalbart och anpassas alltid efter kundens system och behov. Det är därför omöjligt att sätta ett fast pris på ECA. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer information

Alldo IT jobbar med databasprogramvaran MySQLNytt fönster tillsammans med script-språket PHP för att skapa dynamiska webbplatser. Läs gärna mer om databaserNytt fönster på Wikipedia.